วันพฤหัส , 23 พฤศจิกายน 2017

บ่วงอธิฏฐาน EP.1

บ่วงอธิฏฐาน EP.1 ช่วงที่ 1

บ่วงอธิฏฐาน EP.1 ช่วงที่ 2

บ่วงอธิฏฐาน EP.1 ช่วงที่ 3

บ่วงอธิฏฐาน EP.1 ช่วงที่ 4

บ่วงอธิฏฐาน EP.1 ช่วงที่ 5

บ่วงอธิฏฐาน EP.1 ช่วงที่ 6

บ่วงอธิฏฐาน EP.1 ช่วงที่ 7

บ่วงอธิฏฐาน EP.1 ช่วงที่ 8

บ่วงอธิฏฐาน EP.1 ช่วงที่ 9