วันเสาร์ , 12 พฤษภาคม 2018
Home -> Contact us

Contact us

ติดต่อได้ที่ 

ร้านน้องหยก

นายไพโรจน์  เดชะรัตนางกูร

103 หมู่ 7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 081-7077056 (จ – ศ  เวลา 9.00 – 16.30 น.)
อีเมล์ : pbnonline2012@gmail.com (ตลอด 24 ชั่วโมง)

อัตราลงโฆษณาแบนเนอร์ 

ตำแหน่งที่หน้าแรกของเว็บ

ป้ายขนาด 468×60 ด้านบน ป้ายละ 500 บาท/30 วัน  (จำนวน 1 ป้าย) F1

ป้ายขนาด 200×200 ด้านขวา ป้ายละ 400 บาท/30 วัน  (จำนวน 1 ป้าย) F2

คงทีจนไม่มีย้ายตำแหน่ง

ดูละครย้อนหลัง 
ป้ายขนาด 120×120 ด้านบน ป้ายละ 200 บาท/30 วัน  (จำนวน 6 ป้าย) A1-A6

ป้ายขนาด 120×120 ด้านล่าง ป้ายละ 100 บาท/30 วัน  (จำนวน 6 ป้าย) B1-B6

ป้ายขนาด 200×200 ด้านขวา ป้ายละ 250 บาท/30 วัน  (จำนวน 3 ป้าย) C1-C3

คงที่ไม่มีย้ายตำแหน่ง