ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
รางวัลที่ 1
รางวัล 2,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
4 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
4 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
1 รางวัล ๆ 1,000 บาท

292391

831 961

477 628

98

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดนี้ >>
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
รางวัลที่ 1
รางวัล 6,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
4 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
4 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
1 รางวัล ๆ 2,000 บาท

533726

165 425

036 485

85

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดนี้ >>

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2560
รางวัลที่ 1
รางวัล 6,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
4 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
4 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
1 รางวัล ๆ 2,000 บาท

413494

180 971

128 287

86

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดนี้ >>

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2560
รางวัลที่ 1
รางวัล 6,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
4 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
4 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
1 รางวัล ๆ 2,000 บาท

880714

611 726

462 952

52

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดนี้ >>

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 กันยายน 2560
รางวัลที่ 1
รางวัล 6,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
4 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
4 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
1 รางวัล ๆ 2,000 บาท

170143

172 647

340 388

71

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดนี้ >>

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 กันยายน 2560
รางวัลที่ 1
รางวัล 6,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
4 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
4 รางวัล ๆ ละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
1 รางวัล ๆ 2,000 บาท

143224

345 679

195 278

65

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดนี้ >>

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 16 สิงหาคม 2560
รางวัลที่ 1
รางวัล 3,000,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
4 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
1 รางวัล ๆ 1,000 บาท

715431

253 945

37

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดนี้ >>