งานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2552
งานกาชาดมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์
เชิญร่วมงานกาชาดมะขามหวาน ชิมของดีเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมพบกิจกรรมงานกาชาด การแสดงสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่...
 
ประเพณีการผูกเสี่ยว
ประเพณีการผูกเสี่ยว
ประเพณีการผูกเสี่ยวนั้น นอกจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีการยึดถือปฏิบัติจนเป็นที่ทราบกันโดย ทั่วไป...
 
งานวันมะขามหวาน งานวันมะขามหวาน
วันที่ 18-27 มกราคม 2551 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (แห่งใหม่) จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่ปลูกมะข...
 
งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ และเทศกาลอาหารอร่อย จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2551 งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ และเทศกาลอาหารอร่อย จังหวัดเพชรบูรณ์
ในช่วงเทศกาลสารทไทยชาวเมืองเพชรบูรณ์จะมีการแห่พระพุทธมหาธรรมราชาพระพุทธ รูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเ...
 
ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ เป็นประเพณีของชาวเพชรบูรณ์ที่มีความเชื่อถือศรัทธาต่อพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้า...