หนองไผ่
ชนแดน
 
หน้า 1 2 3 4 5
ภัตตาคารชวนชม ภัตตาคารชวนชม
ที่อยู่ : 47 หมู่ 11 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 0 5671 8255, 08 1826 5273, 08 9836 7802
 
มะขามสารัช  มะขามสารัช
ที่อยู่ : 174 หมู่1 ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 0 5670 9655
เว็บไซต์ : http://www.sarach.com
 
ศาลาไทยไก่ย่าง ศาลาไทยไก่ย่าง
ที่อยู่ : 62/1 หมู่1 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 0 5656 7015
 
เล็กไก่ย่าง เล็กไก่ย่าง
ที่อยู่ : 214 หมู่1 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 0 5679 1354
 
ไก่ย่างบัวตอง 2 บัวตอง 2
ที่อยู่ : 62 หมู่1 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 0 5656 7018
 
ไก่ย่างบัวตอง ไก่ย่างบัวตอง
ที่อยู่ : 62 หมู่1 ถนนทางหลวงหมายเลข 21 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 0 5679 1349
 
ห้องอาหาร308 ทัมมารินทร์ ห้องอาหาร308/ทัมมารินทร์
ที่อยู่ : 308 ถนนสระบุรี - หล่มสัก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 0 5671 1155-9
 
สุกี้เจ๊เนี้ยบ สุกี้เจ๊เนี้ยบ
ที่อยู่ : 307/1 ถนนเพชรเจริญ ตำบลในมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 0 5672 7562
 
ศรีสุขฟิชชิ่งปาร์ค  ศรีสุขฟิชชิ่งปาร์ค
ที่อยู่ : 67/2 หมู่9 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 0 5674 8395
 
มนตรี  มนตรี
ที่อยู่ : 54/12 ถนนสันคูเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 0 5671 1338
 
ร้านนิดอาหารป่า ร้านนิดอาหารป่า
ที่อยู่ : 298 หมู่8 ตำบลวังชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ : 0 5677 1051
 

 

 
หน้า 1 2 3 4 5
หนองไผ่
ชนแดน